එදිනෙදා

ඇත්තට ම ඔබට දේශපාලනික මතයක් තියෙනවද?
සමලිංගිකත්වය ජීව විද්‍යාත්මක ද සංස්කෘතික ද?
කිකිළිද බිත්තරේද? අදාළ ද නැද්ද?
ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ බොරුව ඇත්ත කිරීම

Comments

Popular posts from this blog

නොනවතින මාතෘකාවකට මොහොතක නැවතුමක්: සිනමාව යනු කුමක් ද?

අමරණීය කතුවරයාගේ මරණය... (1)

ජාතිකත්වය ගැන ප්‍රවාද...